1 תיבת צומת מסילות

  • Solar Panel Junction Box Connection

    חיבור קופסת צומת פאנל סולארי

    תיבת החיבורים גם משחקת תפקיד חשוב יותר בהגנה על הרכיבים.כאשר הרכיבים במערך סובלים מנקודות חמות הנגרמות מעננים, ענפים, צואת ציפורים וחסימות אחרות, הדיודות ברכיבים עוקפות, על ידי שימוש במוליכות החד-כיוונית שלה.